Hóa chất xử lý nước > BFL 4500NT

Chế phẩm vi sinh BIOFUTURE BFL 4500NT

Khử hàm lượng Amonia cao và loại bỏ bùn không sử dụng được trong nước thải chăn nuôi và chế biến, giết mổ gia súc, gia cầm

Phân hủy sinh học nước thải đầu ra từ nhà máy nước thải tập trung, gia tăng sự hình thành ammonia (NH3) ngoài ra còn có CO2 và H2O.Vì ammonia là chất độc hại đối với cá và các cá thể khác sống trong nước với một hàm lượng rất nhỏ và chúng có khả năng dẫn đến hiện tượng phú dưỡng hóa trong nước, điều quan trọng là loại bỏ trước khi xả thải vào môi trường.

Quá trình nitrate hóa được biết đến như dùng để loại bỏ ammonia bằng phương pháp oxy hóa. Quá trình này được thực hiện bởi các vi sinh vật đặc biệt có tên gọi là vi khuẩn khử nitrat. Những vi sinh vật này phát triển rất chậm so với các loại vi sinh vật khác trong hệ thống xử lý nước thải và rất nhạy cảm với các chất hóa học cũng như điều kiện môi trường sống. Do đó, quá trình nitrate hóa hoạt động dễ dàng bị tổn thất và chậm hoặc gặp khó khăn khi phục hồi các sự cố của hệ thống.

Đối với những trường hợp này, giải pháp tích cực là nuôi cấy thêm các vi khuẩn nitrate hóa vào trong nước thải chẳng hạn như sử dụng sản phẩm BFL 4500NT

Sản phẩm BFL 4500NT sử dụng các vi sinh vật tự nhiên và vô hại có khả năng giải quyết các sự cố bằng cách oxy hóa ammonia một cách hiệu quả cao và môi trường chấp nhận được.

Các tình huống điển hình khi sử dụng BFL 4500NT bao gồm lợi ích sau:

* Khởi động hệ thống mới.

* Nuôi cấy lại lượng vi sinh.

* Hàm lượng ammonia quá cao.

* Tuổi bùn cao.

* Phục hồi hệ thống bị “sốc”.

* Nhiệt độ lạnh.

* Kiểm soát khí thải.

* Hệ thống hoạt động quá tải.

 

BFL 4500NT là gì?

BFL 4500NT được sản xuất đặc biệt có chứa chủng loại vi sinh vật Nitrisomonas. Những vi sinh vật này liên quan đến sự oxy hóa ammonia thành nitrit trong giai đoạn đầu tiên của quá trình nitrate hóa. Đây là tỷ lệ giới hạn các bước phát triển trong quá trình nitrat hóa vì nếu vi sinh vật Nitrisomonas hoạt động không hiệu quả thì toàn bộ quá trình nitrate hóa bắt đầu xảy ra một cách chậm chạp hoặc dừng lại hoàn toàn.

BFL 4500NT có chứa vi sinh vật tích cực trong môi trường cấy sẽ khởi đầu oxy hóa ammonia ngay khi sản phẩm đươc cho vào hệ thống. Sản phẩm có chứa rất nhiều chủng vi sinh hoạt động hài hòa với sinh khối vi sinh hiện có trong nước thải và gia tăng hiệu suất xử lý sinh học bể toàn diện vì vậy hoạt động của bể sinh học nhanh chóng được phục hồi khi hệ thống gặp sự cố.

Khi các vi sinh nitrate hóa phát triển chậm trong hệ thống xử lý nước thải thì điều quan trọng cần làm là đưa lượng vi sinh khỏe mạnh và tích cực vào hệ thống để giúp quá trình nitrate hóa được phục hồi nhanh chóng.

Các vi sinh nitrate hóa hoạt động dưới điều kiện loại bỏ BOD, COD một cách tương đối. Vi sinh này rất nhạy cảm với nhiều hóa chất vì thế nên cần sử dụng các sản phẩm khác trong dãy sản phẩm BFL 4000 để loại bỏ chất độc hại trước khi bắt đầu sử dụng sản phẩm BFL 4500NT.

Khả năng vượt trội của sản phẩm:

* Xử lý nước thải tập trung.

* Oxy hóa ammonia một cách hiệu quả cao và môi trường chấp nhận được.

* Tuổi bùn cao.

* Sử dụng các sản phẩm trong dãy sản phẩm BFL 4000 Series để loại bỏ chất độc hại trước khi bắt đầu sử dụng sản phẩm BFL 4500NT.

Sản phẩm BFL 4500NT ứng dụng trong các hệ thống xử lý nước thải:

* Bể bùn hoạt tính.

* Mương oxy hóa.

* SAF/BAFF.

* MBBR/IFAS.

* Ao, hồ, bể hiếu khí.

* Bể phản ứng màng sinh học (MBR).

* Bể hoạt động theo mẻ (SBR’s).

* Bể lọc sinh học (Biofilters).

* Tổ hợp hệ thống lọc khí sinh học (Bioscrubbers).

Đặc điểm hoạt động của sản phẩm:

* Vi sinh vật có khả năng oxy hóa ammonia.

* Hoạt động sản phẩm: 200mg NH4-N oxidised/hr/kg ở 30oC.

* Vi sinh vật hoạt động dưới điều kiện hiếu khí.

* Độ pH: 7.5 - 8.5

* Sản xuất tại Ireland, EU.

* Trọng lượng: 1, 10, 25 L/thùng.