Hóa chất xử lý nước > BFL 4450LL

Chế phẩm vi sinh BIOFUTURE BFL 4450LL

Xử lý nước rỉ thải từ bãi chôn lấp rác thải và loại bỏ mùi hôi tại nhà máy xử lý nước thải tập trung cho các bãi chôn lấp

Nước rỉ thải từ bãi chôn lấp chứa phần lớn các chất hữu cơ có khả năng phân hủy. Trong rác hữu cơ  có 40% giấy trong khi các chất khác có 30% là chất thải thực vật.Môi trường trong các bãi chôn lấp là kỵ khí, do đó các chất thải sẽ bị phân hủy nhanh chóng bởi sự hoạt động của vi sinh vật kỵ khí. Kết quả của sự phân hủy kỵ khí trong bãi chôn lấp sẽ hình thành khí CH4, CO2, NH4 và nước.

Nước rỉ rác từ bãi chôn lấp được hình thành từ sự phân hủy kỵ khí, nước thải từ sự phân hủy thực vật và nước mưa phân tán trên bề mặt bãi chôn lấp. Nước rỉ rác từ bãi chôn lấp sẽ được tập trung tại hệ thống thoát nước được thiết kế riêng. Nước rỉ rác thẩm thấu qua đất phân hủy các chất hữu cơ hòa tan vì vậy gây ô nhiễm môi trường cao tại bãi chôn lấp. Do đó nước rỉ thải phải được xử lý trước khi xả thải vào môi trường.

Nước rỉ thải từ bãi chôn lấp thường được tập trung vào các khu vực như ao hồ hiếu khí hoặc bể hiếu khí để xử lý . Do nước rỉ rác có lưu lượng lớn và nồng độ chất ô nhiễm cao nên cần phải có một quy trình xử lý một cách hệu quả để nước thải đầu ra đạt yêu cầu xả thải.

Nhà sản xuất BioFuture khai thác sức mạnh công nghệ sinh học môi trường để giải quyết sự cố bằng cách phân hủy các chất hữu cơ một cách đặc biệt hiệu quả.

BFL 4450FL sử dụng các vi sinh vật tự nhiên và vô hại có khả năng giải quyết sự cố bằng cách phân hủy các chất hữu cơ thành CO2, H2O một cách hiệu quả cao và môi trường chấp nhận được. 

Các tình huống điển hình khi sử dụng BFL 4450LL bao gồm lợi ích sau:

* Khởi động hệ thống mới

* Hệ thống hoạt động quá tải

* Chất lượng nước thải đầu ra không đạt yêu cầu

* Nuôi cấy lại lượng vi sinh.

* Kiểm soát mùi hôi

 

BFL 4450LL là gì?

BFL 4450LL bao gồm một sự pha trộn lựa chọn cẩn thận tự nhiên các vi sinh vật có khả năng Phân hủy hiệu quả một phần nước rỉ thải hòa tan của các chất hữu cơ từ bãi chôn lấp.

Sự đa dạng các chủng vi sinh vật đã được lựa chọn đặc biệt cho khả năng sản xuất hàng loạt enzyme cần thiết để phân giải hoàn toàn chất hữu cơ. Những chủng này phát triển với tốc độ nhanh và tăng sinh khối chiếm ưu thế trong quần thể sinh học.

Sản phẩm vi sinh chứa các chủng vi sinh có khả năng tạo bông sinh học làm cho hệ thống ổn định và sản sinh ra nước thải đầu ra cuối cùng được trong.

Sản phẩm có chứa rất nhiều chủng vi sinh hoạt động hài hòa với sinh khối vi sinh hiện có trong nước thải và gia tăng hiệu suất xuất xử lý sinh học bể toàn diện vì vây hoạt động của bể sinh học nhanh chóng được phục hồi khi hệ thống gặp sự cố.

Các chủng vi sinh được sản xuất trong môi trường cấy tinh khiết, thuân túy. Chúng được cấy, thu hoạch, ổn định trên chất nền (giá thể) ngũ cốc được pha trộn với nhau để có được sản phẩm cuối cùng. Kiểm tra chuyên sâu được tiến hành trong suốt quá trình để đảm bảo độ tinh khiết và chất lượng sản phẩm.

Khả năng vượt trội của sản phẩm:

* Xử lý nước thải tập trung.

* Phân hủy hiệu quả một phần nước rỉ thải hòa tan của các chất hữu cơ từ bãi chôn lấp.

* Phân hủy hiếu khí nước rỉ thải có trong hệ thống xử lý nước thải bẳng phương pháp hiếu khí.

* Kiểm soát mùi hôi.

* Phân hủy chất hữu cơ thành CO2 , H2O một cách hiệu quả cao và môi trường chấp nhận được.

* Sản phẩm BFL 4450LL được dùng chung với chuỗi sản phẩm BFL 4000 Series để xử lý nhiều sự cố cùng một lúc cho một ứng dụng cụ thể (once-through solutions) trong hệ thống bể và tùy thuộc vào thành phần nước thải được sản xuất. Hãy nhớ Quy tắc tỷ lệ vàng sản phẩm BFL (rule of Golden ratios of BFL products).

* Vi sinh thích nghi với điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy nghi.

Đặc điểm hoạt động của sản phẩm:

* Sản sinh enzyme mạnh có khả năng phân hủy hiếu khí nước rỉ rác trong hệ thống xử lý nước thải bẳng phương pháp hiếu khí.

* Vi sinh vật hoạt động dưới điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy nghi

* Độ pH: 5.0 - 9.0

* Sản xuất tại Ireland, EU.

* Trọng lượng: 5, 10, 20 kg/thùng.