Hóa chất xử lý nước > BFL 4900CS

Chế phẩm vi sinh BIOFUTURE BFL 4900CS

Loại bỏ Hydrocacbon, BOD/COD cao và các độc tố trong quá trình Nitrat hóa trong nước thải Dược phẩm, Hóa dầu và hóa chất công nghiệp

Nhà máy xử lý nước thải tập trung tiếp nhận nước thải từ các nhà máy sản xuất hóa chất cần phải xử lý lượng lớn các hợp chất hóa chất.Những hóa chất hữu cơ này khác biệt với sinh khối được sử dụng để xử lý nước thải đô thị, do đó gặp rất nhiều khó khăn để phân hủy một cách hiệu quả.

Nhà sản xuất BioFuture khai thác sức mạnh công nghệ sinh học môi trường để xử lý sự cố có trong nước thải đầu ra từ các ngành công nghiệp chế biến hóa chất. Thành tựu sử dụng sản phẩm BFL 4900CS có chứa các vi sinh vật đặc biệt có khả năng phân hủy hiệu quả đa dạng các hóa chất hữu cơ cùng với sự phân hủy thành phần nước thải đạt được kết quả mong muốn khi sử dụng.

Kể từ khi xuất hiện đa dạng các ngành công nghiệp như vậy và có sự hiện diện các hợp chất, điều quan trọng là phải có một sản phẩm sinh học với nhiều chủng vi sinh vật có khả năng giải quyết sự cố. Một sản phẩm BFL 4900CS đã làm được điều đó. Các chủng vi sinh được sản xuất trong môi trường cấy tinh khiết, thuần túy, được cấy, thu hoạch, ổn định trên chất nền (giá thể) ngũ cốc và pha trộn với nhau để có được sản phẩm cuối cùng. Kiểm tra chuyên sâu được tiến hành trong suốt quá trình để đảm bảo độ tinh khiết và chất lượng sản phẩm.

Một số ngành công nghiệp sản xuất hàng loạt các hóa chất hữu cơ cần được xử lý bao gồm:

* Dược phẩm.

* Sản xuất dung môi.

* Hóa chất nông nghiệp.

* Hóa dầu.     

* Thuộc da.

* Sản xuất sơn.

* Dệt nhuộm.

* Polymers.

Các tình huống điển hình khi sử dụng BFL 4900CS bao gồm lợi ích sau:

* Khởi động hệ thống mới.

* Hệ thống hoạt động không ổn định.

* Hệ thống hoạt động quá tải.

* Loại bỏ BOD/COD kém.

* Loại bỏ các độc tố trong nước thải bằng quá trình nitrate hóa.

* Phục hồi hệ thống bị “sốc”.

BFL 4900CS là gì?

 BFL 4900CS bao gồm một sự pha trộn lựa chọn cẩn thận tự nhiên các vi sinh vật có khả năng phân hủy hiệu quả đa dạng các hóa chất hữu cơ trong hệ thống nước thải tập trung. Các hóa chất hữu cơ bao gồm: phenol, dung môi, amin, hydrcacbon thơm, các chất trung gian trong dược phẩm,…

Sử dụng đa dạng các chủng vi sinh vật đảm bảo cho việc phân hủy hiệu quả đa dạng các hóa chất hữu cơ trong nước thải đầu ra. Các chủng vi sinh vật đã được lựa chọn đặc biệt cho khả năng sản xuất hàng loạt enzyme cần thiết để phân giải các hóa chất phức hợp.

Những chủng này phát triển với tốc độ nhanh vì thế tăng sinh khối chiếm ưu thế trong quần thể sinh học, đó là cốt lõi của hệ thống xử lý nước thải.

Sản phẩm vi sinh chứa các chủng vi sinh có khả năng tạo bông sinh học làm cho hệ thống ổn định và sẽ sản sinh ra nước thải đầu ra được trong.

Kể từ khi hóa chất có khả năng gây độc hại đối với các vi sinh vật mà chúng chịu trách nhiệm quá trình ni-trát hóa, điều quan trọng là phải phân hủy các hợp chất này một cách hữu hiệu do đó chất độc hại đối với ni-trát hóa phải được làm giảm. Các chủng vi sinh vật trong BFL 4900CS có thể thực hiện chức năng này. Đây là lợi thế từ việc sử dụng sản phẩm khi quá trình nitrate hóa diễn ra chậm và có thể phục hồi quá trình khi nó bị mất.

Sản phẩm có chứa rất nhiều chủng vi sinh được phân lập từ môi trường tự nhiên hoạt động hài hòa với sinh khối vi sinh hiện có trong nước thải và gia tăng hiệu suất xử lý sinh học bể toàn diện vì vậy hoạt động của bể sinh học nhanh chóng được phục hồi khi hệ thống gặp sự cố.

Sản phẩm BFL 4900CS ứng dụng trong các hệ thống xử lý nước thải:

* Bể bùn hoạt tính.

* Tháp sinh học.

* MBBR.

* Bể lọc sinh học.      

* Mương oxy hóa.

* Bể hoạt động theo mẻ (SBR’s).

* Ao, hồ hiếu khí.

* MBR.

 Khả năng vượt trội của sản phẩm:

* Xử lý nước thải tập trung.

* Phân hủy hiệu quả nhiều loại chất hữu cơ như: phenol, dung môi, amin, hydrcacbon thơm, các chất trung gian trong dược phẩm,... trong hệ thống nước thải tập trung.

* Phân hủy hiếu khí các hóa chất và dung môi trong hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp hiếu khí.

* Sản phẩm BFL 4900CS được dùng chung với chuỗi sản phẩm BFL 4000 Series để xử lý nhiều sự cố cùng một lúc cho một ứng dụng cụ thể (once-through solutions) trong hệ thống bể và tùy thuộc vào thành phần nước thải được sản xuất. Hãy nhớ Quy tắc tỷ lệ vàng sản phẩm BFL (rule of Golden ratios of BFL products).

* Vi sinh hoạt động dưới điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy nghi.

Đặc điểm hoạt động của sản phẩm:

* Sản sinh enzyme mạnh có khả năng phân hủy hiếu khí các hóa chất và dung môi trong hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp hiếu khí.

* Vi sinh vật hoạt động dưới điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy nghi.

* Độ pH: 5.0 - 9.0

* Sản xuất tại Ireland, EU.

* Trọng lượng: 5, 10, 20 kg/thùng.